Der skal være mening med livet

31 01 2008

Mennesker er ikke bare frie, vigtigst af alt er, at vi er frie til at realisere mål og søge efter en mening med livet. En søgning efter en mening med livet er i henhold til Victor E. Frankl, som er en af “begrebsbagmændende” bag ordet mening, menneskets vigtigste motivation i livet. Hvis en person ikke kan realisere hendes eller hans mål, og dermed meningen med livet, vil de erfaringsmæssigt føle en elendig tomhed og meningsløshed.

At vi kan skabe mening med livet er altså i henhold til Victor E. Fankl alfa omega for et godt liv.

Hvad er din holdning til meningsbegrebet, og hvilken betydning har det for dig at have en mening med livet?  

Reklamer

Handlinger

Information

11 responses

1 02 2008
Hanne B. Stegemüller

Hej Tina

Hvis en person ikke kan realisere hendes eller hans mål, og dermed meningen med livet, vil de erfaringsmæssigt føle en elendig tomhed og meningsløshed.

Jeg er fuldstændig enig! Man skal kunne finde en eller anden firm for mening med livet, ellers bliver det meningsløst. Og man bruger måske en masse tanker på at overveje, “hvad erlivets mening”? og det er et eller andet sted formålsløst, i særlig grad hvis man kommer frem til at man ikke kan finde én/den.

At vi så alle sammen kan have forskellige forestillinger om, hvad der er godt til at give vores liv mening, er så noget helt andet.

../Hanne

1 02 2008
Tina Thomsen

Hej Hanne,

Heldigvis er det ikke en enkel og simpel opskrift på, hvad der skal give mening i livet. Forhåbentlig findes der lige så mange meninger med livet, som vi er mennesker på jorden. 🙂
TT

1 02 2008
larsja

Hej Tina
Jeg mener hver enkelt menneske er sat på jorden fordi der mening med det.
Jeg mener tilgængæld ikke der konstant skal sætte mål, for en vigtige ting er netop at kunne være, for hvis alt drejer sig om mål bliver livet tomt..

Lars

1 02 2008
Tina Thomsen

Hej Lars,

I henhold til Victor E Frankl er et mål ikke nødvendigvis noget “hardcore”. For Victor E. Frankls vedkommende var hans mål på et tidspunkt at overleve hans ophold i “Auschwitz”. Mål kan således være alt mellem himmel og jord, det kan jo også blot være at gøre en forskel….

TT

1 02 2008
Hanne B. Stegemüller

Hej

Så må jeg lige komme med en særdeles ikke-hardcore mål for mig selv, som jeg har fulgt lige siden jeg for 1 3/4 år siden kom ud af tre år med svære depressioner. Det er så simpelt som: Jeg gør kun det, jeg har lyst til og det virker 8)

../Hanne

1 02 2008
Tina Thomsen

Hej Hanne,

Du rammer helt plet med et rigtig godt eksempel på hvad meningen med livet kan være!

Tak for dit input.

TT

14 07 2008
lone

hej Tina
det Hanne skriver er sikkert lige det livets mening handler om nemlig at gøre lige hvad man har lyst til. Men hvad gør jeg når jeg ikke engang ved det. Aner ikke hvad jeg gerne vil lave jobmæssigt eller i fritiden. Kan ikke mærke hvad der gør mig glad mere…. så er det godtnok svært.
Lone

14 07 2008
Tina Thomsen

Hej Lone,

Ja, hvis bare jeg havde svaret. Jeg tror på, at meningen med livet er en kontinuerlig søgeproces, som aldrig stopper. Hvis man føler, at man befinder sig et sted, hvor søgeprocessen er er svær at igangsætte tror jeg man skal starte et andet sted. Eksempelvis ved, at man hver dag nedfælder tre positive ting, der er sket i løbet af dagen. Listen kan så senere udvides til fem eller ti ting. Og ingen længe har man en lille log-bog, som måske kan bruges til et fremtidigt springbræt i søgen efter mening.

1 07 2009
Malik

Hejsa tina jeg fandt din hjemmeside tilfældig men fandt din blok interessant. Mennsesket rejser sig ved den tanke det har om livet, universet og mennesket, og samt disse forhold til det der er før og efter det jordiske liv. Kan du besvare dette har du løst den største knude. hvis du ikke har svaret, så kan jeg give dig det rationelt udfra realiteten. Mvh Malik Der eksister ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar 🙂

1 07 2009
Tina Thomsen

Hej Malik,

Noget entydigt svar tror jeg ikke på, at der findes!

Jeg er dog overbevist om, at en mening med livet ikke kun sker ved tankernes kraft, men skabes os mennesker imellem.

TT

8 07 2009
Malik

Hejsa Tina, jeg blev overrasket over at der stadigvæk var liv på denne side 🙂 jeg troede ikke du ville besvare min kommentar.

Men prøv at hør her, der findes et entydig svar, man skal blot bruge sin forstand på den korrekte måde.

At komme frem til at der eksisterer en Skaber, der har skabt alt, er i virkeligheden meget simpelt, og ikke noget der kræver specielle egenskaber.

Skaberen kan, som alle ved, ikke sanses direkte, men dette er ikke ensbetydende med at Han (bemærk ikke køn blot benævnelse) ikke eksisterer, ligesom det at man ikke kan se eller høre om sin nabo er hjemme, ikke er ensbetydende med, at han eller hun ikke er derinde.

Menneskets måde at tænke på.
Fælles for alle mennesker, er menneskets måde at tænke på. Den naturlige måde som forstanden virker på, er vigtig at forstå, idet den hindrer mennesket i at begå fejl i tænkning, da mennesket meget let kan bevæge sig udover den naturlige måde at tænke på.

For at der kan forekomme korrekt tænkning hos mennesket, skal fire betingelser være opfyldt:
1. Realiteten skal være det man tager udgangspunkt i.
2. Menneskets sanser skal fungere, dog er det ikke nødvendigt at alle fungerer.
3. Menneskets hjerne skal være velfungerende.
4. Man skal være i besiddelse af korrekte tidligere oplysninger vedrørende den sansende realitet.

Lad mig give dig et eksempel Tina på hvordan en tanke opstår, og ikke bare en oplysning, da mennesket handler på basic af tanker og ikke oplysninger.

Eks hvis jeg lagde en cigaret pak foran dig, hvordan ville du komme frem til det var en cigaret pak hvis du ikke vidste hvad cigaretter var? Du ville først sanse den (realiteten) efter lægger du en dom over pakken, udfra dine tidliger oplysninger. Eks så har dine forældre måske røget da du var lille, eller du har set folk ryge da du var lille og er kommet frem til at det er cigaretter. Et andet eksempel hvis jeg lage en bog på Grøndlandsk foran dig, ville du aldrig komme frem til hvad der står i den, medmindre du har tidligere oplysninger, altså en udefra faktor der har fortalet dig omkring bogstavernes betydning (tidligere oplysninger) så ville du kunne læse det.

Når man har forstået menneskets måde at tænke på, er det nødvendigt at foretage en analyse. En analyse af universet og dets indhold, for derved at komme frem til at der eksisterer en fuldkommen Skaber der har skabt alt. Analysen.
Når vi betragter universet er det tydeligt, at alt i universet er begrænset og har behov. Begrænset i mængde og størrelse og med forskellige behov. Når som helst finder vi noget i universet der har behov, så betyder det, at den enkelte ting ikke er evig men derimod skabt. Når noget har behov for noget andet, for selv at eksistere, betyder det, at det som det har behov for skal eksistere før det selv. Derfor er der intet af det der eksisterer der er evigt, da alt i hele universet har behov. Behov for et sted at være, et bestemt tryk, en bestemt temperatur osv. Solen er en brændende stjerne, der består af forskellige molekyler, der alle har behov. Andre planeter består af gasarter, der igen består af forskellige molekyler, der også alle har behov. Fælles for alt er, at det har brug for et sted at være. Er der ikke plads til solen, så kan solen ikke eksistere. Alt i hele universet har behov, og alt i hele universet er dermed ikke evigt men derimod skabt.

Universet er heller ikke uendeligt som nogen påstår. Igen fordi universet består af galakser, planeter, stjerner osv. Alle disse himmellegemer er begrænsede i mængde og størrelse, hvorfor universet ikke er uendeligt. Hvis universet – som er en fælles betegnelse for alt vi sanser i rummet – skal være uendeligt, så betyder det, at det som universet består af også skal være uendeligt. Hvis der skal være uendeligt mange stjerner, så er der ikke plads til noget andet, da der ellers ikke er uendeligt mange stjerner. Mellem himmellegemerne kan vi se tomme pladser, hvorfor der mangler himmellegemer på disse steder, hvilket betyder at ingen himmellegemer er uendelige. Skal der være uendelige mange stjerner, så er der ikke plads til noget andet, hverken mennesker, jorden, planeter eller andet. Er der alligevel en enkelt plads der er udfyldt af en enkelt planet i stedet for en stjerne, så mangler der en stjerne på det pågældende sted, hvilket betyder der ikke er uendeligt mange stjerner.

Universet og alle dets bestanddele inklusiv jorden, alle mennesker og dyr, har alle behov, og er dermed ikke evige. Ligeledes er alle disse ting begrænsede og dermed ikke uendelige.

Alt er derfor skabt. Det næste spørgsmål er så: -hvordan?
Skaberen
Der er kun enkelte muligheder. Enten har universet med alt dets indhold skabt sig selv, eller alt er opstået tilfældigt ud af intet, eller også er alt skabt af et eller andet væsen, der ikke selv er skabt.

At universet har skabt sig selv modsiger forstanden, da det ville betyde at universet skulle være til stede før det var til stede for at skabe sig selv, hvilket naturligvis er umuligt.

At universet er kommet til ud af intet ved en tilfældighed, kan heller ikke lade sig gøre, da det er en fastlagt naturlov, at når som helst en begivenhed indtræffer i universet, så sker det altid ved at to eller flere ting påvirker hinanden. Ingen hændelse eller begivenhed i universet forekommer uden at det kan sanses, at det er minimum to, eller flere ting der påvirker hinanden, hvorfor det er umuligt at universet skal være kommet til ud af intet. Når der ingenting eksisterer, kan der ikke forekomme nogen som helst form for hændelse eller begivenhed, hvorfor der ikke kan komme noget tilstede ud af intet.

Den eneste mulighed der er tilbage er, at der skal eksistere en Skaber der har skabt alt ud af intet, uafhængigt af alt og alle. Han skal have skabt det hele ud af intet, da Han ellers vil have behov for materialet til skabelsen, men da det er Ham der har skabt alt har Han også skabt materialet hvorfor Han eksisterede før alt andet. Skaberen skal være evig og uafhængig uden behov for andet. Han skal altså være fuldkommen. Fuldkommen er det modsatte af mangelfuld, og hele universet med alt dets indhold er mangelfuldt. Alt mangler evighed, uafhængighed osv.

Nogle påstår at det er rigtigt at materialet har behov for andet materiale men at materialet har behov for det selv og dermed er selveksisterende og udadtil ikke har behov for andet hvorfor materialet i sin helhed er evigt. Dette er forkert da alt materiale er underlagt forskellige naturlove og egenskaber. Vand har for eksempel den egenskab, at det koger ved 100 grader. Vandet har altså brug for, en bestemt temperatur under 100 grader, da det ellers vil koge op og ikke længere eksistere. Vandet er dermed mangelfuld. Mangelfuld i den sammenhæng, at det mangler evnen til at undgå, at koge ved 100 grader for, at eksistere. Vandet er altså underkastet en naturlov, som vandet ikke selv har nogen indflydelse på. Vandet har derfor behov for noget andet for at kunne eksistere hvilket betyder, at vandet ikke er evigt.
Når noget har behov for noget andet for, at vedligeholde dets egen eksistens betyder det, at det som det har behov for skal eksistere før det selv, altså kan ”genstanden” med behov ikke være evig.

Alt i hele universet er underkastet forskellige naturlove og egenskaber og har dermed behov. Intet sanseligt er fuldkomment hvorfor det alt er skabt og ikke selveksisterende.

Nu er vi kommet frem til, at der eksisterer en Fuldkommen Skaber, på basis af klare og tydelige beviser der alle stemmer overens med virkeligheden.

Vi kan herefter ikke komme længere alene. Vi har her et behov for, at Skaberen kontakter os, og fortæller os, hvad meningen med vores liv er, hvorfor Han har skabt os, og hvordan vi skal opfylde de behov, Han har lagt i os, da det ellers vil være gætning og formodning. Vi skal vide, om der virkelig eksisterer et liv efter døden, om vi vil blive stillet til regnskab hos Ham for vores liv, eller vi blot er overladt til os selv.

Forstil dig du kom gående ned af gaden, og du møder din bedste veninde, så spørger du hende, HVOR KOMMER DU FRA? så svarer hun, det ved jeg ikke, Så spørger du hende HVAD LAVER DU HER? så siger hun det ved jeg ikke, så går din veninde videre, Så spørger du HVOR SKAL DU HEN? så siger hun det ved jeg ikke.

Nu stiller jeg de tre grundlæggene spørgsmål op igen til dig. 1: Hvor kommer du fra? Altså Mennsket? er vi fra Aber? fisk? Tilfældig? Eller skabt? 2: Hvad laver du her? er det mennesket der selv bestemmer hvad mening med livet er? vi kan komme frem til rationelt der er en mening med alt hvad vi sanser, selv et toilet bræt, men når det angår menneket der er det eneste væsen der kan tænke, så er der ikke mening med os? 3: Hvor skal du hen? Hvad sker der med dig når du dør Tina? bliver du til en blomst? bliver det hele mørkt? eller er der en skaber der stiller dig til regnskab?

He he he det noget af et langt indlæg 🙂 men overvej vi kan også diskutere dybere hvis du har lyst. Jeg ser frem til at høre din kommentar

Malik

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s
%d bloggers like this: