Leadership – gør du en forskel som leder?

30 10 2012
En lederstil, der bør tages alvorligt

11 11 2008

Desert Leader Originally uploaded by Hamed Saber

At være en god leder kræver ofte indsigt i komplicerede beslutningsprocesser og stor viden om virksomhedens struktur og organisering. Andre gange handler det blot om at forlade kontorstolen og opsøge medarbejderne! På engelsk kaldes ledelsesstilen for MBWA – “Management by walking around”. En ledelsesstil der desværre ikke forekommer alle naturligt. 

Ifølge The Economist opnår man som leder adskillige fordele ved at praktisere MBWA. Ens netværk bliver større inden for organisationen, og man oplever på egen hånd medarbejdernes succeser og bekymringer. På samme tid har man som leder bedre mulighed for at motivere og hjælpe medarbejderne til at reflekteret over alternative løsningsforslag.

Udfordringen for lederen er at gøre det klart for medarbejderne, at vedkommendes tilstedeværelse ikke handler om at spionere og se dem over skulderen under arbejdet. En konklusion mange medarbejder er hurtig til at drage, og vel og mærke helt uden grund. Vandreturene bør være en fast del af en enhver leders arbejdsrutiner.   

Kan du blive topleder?

4 10 2008

To The Top Originally uploaded by Gruva

Godt at der er nogle, der kender løsninger! I henhold til www.chef.se har det svenske rekrutteringsfirma PDI studeret en række topchefer, og mener på baggrund af fire lighedspunkter, at det kan vurderes om du har egenskaber til at blive topchef.

Kan se helheder

Chefer, der er kommet til tops i organisationen er gode til at gennemskue komplekse problemstillinger og flertydig information. De har simpelt hen bedre analytiske evner og kan hurtigt genkende mønstre.

 

Hurtig fatteevne

Hvis du er en rigtig topchef, kan du hurtigt udlede det vigtigste af store mængder informationer. De ser hurtigt trends og uviklingsmuligheder, der har betydning for deres virksomhed.

 

Højt energiniveau

Energien og arbejdsniveauet er højt hos en topleder. De kan lide at have et stramt skema og behøver ikke lange perioder med hvil, for at kunne rykke.

 

Du skal ville lede

Det er ikke nok, at du ønsker dig en titel af topchef. Du skal også ville magten. Det skal falde dig let at tage beslutninger, og du skal være klar til at skulle overtale andre til at gå med på din linje. Og så skal du kunne bære ansvaret.

Syv lederbud fra B.S. Christiansen

3 10 2008

Syv lederbud fra BS

1. Tag ansvar for dig selv
2. Tag ansvar for dit team
3. Hav et klart mål. Lad alle kende din kurs
4. Kommuniker og få afstemt forventninger
5. Brug kompetencerne hos medarbejderne
6. Kig efter styrkerne i stedet for svaghederne
7. Træf ikke beslutninger, hvis du er ude af balance

Bliv en bedre leder – gør som Mao

13 05 2008


Mao by Andy Warhol 
Originally uploaded by andydoro

Umiddelbart lyder det ikke just som den direkte vej til at blive en dygtigere beslutningstager, men hvis man vil lære, hvordan man bør – og ikke bør – agere som chef, kan det være en god ide at rette blikket mod nogle af denne verdens værste ledere. Ifølge det engelske magasin The Economist kan der være gode tricks at lære ved studere ledelse i dets værste form og i den sammenhæng tjener Kinas tidligere leder Mao som et godt eksempel.

 

Maos ledelsesstil kan opsummeres i fire teser, som enhver dårlig leder kan lære lidt af. For det første skal man bruge et kraftfuldt slogan. For Maos vedkommende var sloganet ”at tjene folket”, desuagtet at han var ansvarlig for 70 mio. kineseres død og selv levede et luksusliv sammenlignet med sine landsmænd. Selviscenesættelse og kontrol af informationsniveauet var et andet af Maos ledelseskneb, mens han heller ikke var bange for at ofre venner og kolleger for egen vindings skyld. Sidst men ikke mindst, havde Mao altid en ny plan for Kinas fremtidige udvikling klar, når hans hidtidige forsøg havde vist sig at slå fejl i katastrofal grad.

 

Ifølge The Economist kan den forhenværende formand for Folkerepublikken Kina og hans ledelsesstil være et eksempel til denne verdens dårlige ledere, der kan motivere sig ved, at der altid er en, der gør et værre stykke arbejde end dem selv.

 
%d bloggers like this: